Lento­kenttä­ohjelmistot

Oh­jel­mis­tot
suju­viin
len­to­kent­tä­ru­tii­nei­hin

A&A Consulting Oy on erikoistunut rakentamaan lentokenttäohjelmistoja. Tavoitteemme on helpottaa lentokentillä tehtävää pikkutarkkaa työtä ohjelmistojemme avulla. Olemme tehneet apuohjelmia niin varastonseurantaan, laskutukseen kuin lentokoneiden tankkaukseen.

ONEFUEL – työn­jako- ja poltto­aineen­lasku­tus­järjes­telmä

Uusin tuotteemme ONEFUEL on lentokoneiden tankkaajien käyttöön tehty työnjako- ja polttoaineenlaskutusjärjestelmä. ONEFUELilla tankkaajat valitsevat työpäivän aikana työtehtävänsä.

Reaaliaikainen seuranta mahdollistaa nopean reagoinnin lentojen muuttuviin aikatauluihin. ONEFUEL-järjestelmän avulla tankkausten aikataulutus saadaan tehokkaaksi. Lisäksi erillisen työnjohdon tarve vähenee. ONEFUEL on käytössä Suomen lentokentillä.

ONEFUEL-tankkausohjelmisto • A&A Consulting Oy

Lento­kenttä­ohjel­mistot

Olemme kehittäneet runsaasti erilaisia ohjelmistoja helpottamaan lentokentällä tehtävää työtä. Ohjelmistomme kattavat lähes kaikki lentokenttien perustoiminnot. Ohjelmistoistamme on tehty iPhone-applikaatiot, jotta tietoja on helppo hallinnoida myös puhelimella.

varastoseuranta

tilausten ja toimitusten teko

työnjako

laskutusjärjestelmät

raportointi

ONEFUEL lentokoneiden tankkaukseen

integraatiot muihin järjestelmiin (esim. Vaisalan salama­varoitus­järjestelmä)

iPhone applikaatiot

A & A Consulting Oy – Strongest in Finland Platinum 2015–2023
A&A Aviation Solutions – Highest Creditworthiness – Dun & Bradstreet 2023
Software from Finland